Deportes

Fotos: Osasuna Promesas-Tudelano 2-1 (pretemporada 2023-2024)

tudelano pretemporada osasuna promesas
1 / 6

Tudelano-Osasuna Promesas

tudelano pretemporada osasuna promesas2
2 / 6

Tudelano-Osasuna Promesas2

tudelano pretemporada osasuna promesas3
3 / 6

Tudelano-Osasuna Promesas3

tudelano pretemporada osasuna promesas4
4 / 6

Tudelano-Osasuna Promesas4

tudelano pretemporada osasuna promesas5
5 / 6

Tudelano-Osasuna Promesas5

tudelano pretemporada osasuna promesas6
6 / 6

Tudelano-Osasuna Promesas6